Τιμή Ασήμι ανά ουγγιά Σήμερα – Live

Δείτε live μέσα από τους παρακάτω πίνακες πώς διαμορφώνεται η τιμή για τοτιμη ασημιου ανα κιλο σημερα live Ασήμι τώρα ανά κιλό & ανά ουγγιά (oz).. Κάντε Refresh στη σελίδα για να ανανεώσετε τους πίνακες και να δείτε την σημερινή τιμή για το Ασήμι την εκάστοτε χρονική στιγμή, .

Η τιμή ασημιού εξαρτάται από τους παράγοντες που καθορίζουν την προσφορά και τη ζήτηση ασημιού στην αγορά. Ενδεικτικά, οι τελευταίοι προσδιορίζονται από τις ανάγκες για παραγωγή, φύλαξη/αποθήκευση, κατανάλωση, εμπόριο, ή και επένδυση προϊόντων σε ασήμι. Όμως, σε σχέση με την τιμή του χρυσού που θεωρείται σταθερή, η τιμή ασημιού παρουσιάζει εξαιρετική μεταβλητότητα. Αυτό συμβαίνει για το λόγο ότι το ασήμι έχει μικρότερη αγοραστική αξία ρευστοποίησης απ’ ότι ο χρυσός και μεγαλύτερες διακυμάνσεις στη ζήτησή του για βιομηχανική και επενδυτική χρήση. Έτσι συχνά οδηγούμαστε σε διαφορετικές εκτιμήσεις της αξίας του, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών μεταβολών στην ίδια την τιμή του ασημιού.Ενώ οι αλλαγές στην τιμή του ασημιού μπορεί ν’ ακολουθούν τις αλλαγές στην τιμή του χρυσού, λόγω παρόμοιων μεταβολών στη ζήτηση για αποθήκευση και κερδοσκοπία, παρόλ’ αυτά, η αναλογία τιμής χρυσού προς ασήμι μπορεί να ποικίλει. Για παράδειγμα, τον 20ο αιώνα, η μέση τιμή αυτού του λόγου (χρυσός/ασήμι) ήταν 47:1.

 

Δείτε τις Τιμές Ασημιού Τώρα σε Ευρώ (EUR) & ανά Κιλό


ασημι τιμες τωρα σε ευρω ανα κιλο

 

Δείτε την Τιμή Ασημιού Τώρα σε Ευρώ & ανά ουγκιά (OZ)


Live τιμες ασημι σε ευρω ανα ουγκια oz