Τιμή Ασήμι ανά Γραμμάριο Σήμερα – Live

Δείτε live μέσα από τους παρακάτω πίνακες πώς διαμορφώνεται η τιμή για τοτιμη ασημιου ανα κιλο σημερα live Ασήμι τώρα ανά γραμμάριο & ανά ουγγιά (oz).. Κάντε Refresh στη σελίδα για να ανανεώσετε τους πίνακες και να δείτε την σημερινή τιμή για το Ασήμι την εκάστοτε χρονική στιγμή, .
Η τιμή ασημιού εξαρτάται από τους παράγοντες που καθορίζουν την προσφορά και τη ζήτηση ασημιού στην αγορά. Ενδεικτικά, οι τελευταίοι προσδιορίζονται από τις ανάγκες για παραγωγή, φύλαξη/αποθήκευση, κατανάλωση, εμπόριο, ή και επένδυση προϊόντων σε ασήμι. Όμως, σε σχέση με την τιμή του χρυσού που θεωρείται σταθερή, η τιμή ασημιού παρουσιάζει εξαιρετική μεταβλητότητα. Αυτό συμβαίνει για το λόγο ότι το ασήμι έχει μικρότερη αγοραστική αξία ρευστοποίησης απ’ ότι ο χρυσός και μεγαλύτερες διακυμάνσεις στη ζήτησή του για βιομηχανική και επενδυτική χρήση. Έτσι συχνά οδηγούμαστε σε διαφορετικές εκτιμήσεις της αξίας του, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών μεταβολών στην ίδια την τιμή του ασημιού.Ενώ οι αλλαγές στην τιμή του ασημιού μπορεί ν’ ακολουθούν τις αλλαγές στην τιμή του χρυσού, λόγω παρόμοιων μεταβολών στη ζήτηση για αποθήκευση και κερδοσκοπία, παρόλ’ αυτά, η αναλογία τιμής χρυσού προς ασήμι μπορεί να ποικίλει. Για παράδειγμα, τον 20ο αιώνα, η μέση τιμή αυτού του λόγου (χρυσός/ασήμι) ήταν 47:1.
 

Δείτε την Τιμή Ασημιού Τώρα σε Ευρώ (EUR) & ανά γραμμάριο (g)

 

Δείτε την Τιμή για το Ασήμι Τώρα σε Ευρώ (EUR) & ανά γραμμάριο τις τελευταίες ώρες

 

Δείτε πώς διαμορφώνεται ηΤιμή Ασημιού σε Ευρώ (EUR) & ανά Ουγγιά (OZ) τα τελευταία χρόνια