Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Διαδικτυακός Τόπος e-antonopoulos.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρία με την επωνυμία “Β ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ), που εδρεύει στην διεύθυνση ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 68 Ν. Φιλαδέλφεια. Ο Διαδικτυακός Τόπος, η Εταιρεία και οι διαχειριστές αυτού, δεν φέρουν ευθύνη για το αναδημοσιευμένο από άλλες πηγές περιεχόμενό του.

Η χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπος https://e-antonopoulos.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»), καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής πληροφοριών εκ μέρους μας, διέπονται από το παρόν. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον δικτυακό τόπο, αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και δεσμεύεστε από αυτούς.

Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών

Ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποκλειόμενης της περίπτωσης βαριάς αμέλειας, ο Διαδικτυακός Τόπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενά του παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο Διαδικτυακός Τόπος αυτός ή η εταιρεία που τον διαχειρίζεται


ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Διαδικτυακό Τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται φυσικά να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Ο Διαδικτυακός Τόπος αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή τυχόν αναδημοσιευμένου περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Κάποιες από τις πληροφορίες του Διαδικτυακού Τόπου παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.


‘ΔΕΣΜΟΙ’ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Ο Διαδικτυακός Τόπος ή οι τυχόν συνδεόμενες εφαρμογές διαθέτουν “υπερσυνδέσμους” (“hyperlinks”) που παραπέμπουν σε Διαδικτυακούς Τόπους τρίτων ή τυχόν σχετιζόμενες εφαρμογές. Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων Διαδικτυακών Τόπων στα οποία παραπέμπει μέσω “υπερσυνδέσμων”. Επίσης, η Εταιρία δεν διαχειρίζεται τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους παρέχονται για τη διευκόλυνση των επισκεπτών του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε σχέση της Εταιρίας με τους ιδιοκτήτες τους, ούτε εγγύηση ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στους δικτυακούς τόπους τρίτων. Συνεπώς ο Διαδικτυακός Τόπος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτούς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, διασχηματισμοί, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών του site και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών  δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου. Αν πράξει τοιουτοτρόπως, αποδέχεται πως ευθύνεται αποκλειστικά για αποζημίωση των ανωτέρω.

Η νομοθεσία για την πνευματική και τη βιομηχανική ιδιοκτησία, τα σήματα ή άλλοι συναφείς νόμοι οποιασδήποτε χώρας προστατεύουν τους δικτυακούς τόπους, στους οποίους παραπέμπουμε μέσω συνδέσμων. Η παραπομπή μέσω συνδέσμου από τον παρόντα προς άλλους διαδικτυακούς τόπους δεν αποκλείει την εφαρμογή των ανωτέρω νόμων από τους ιδιοκτήτες των τελευταίων, σε περίπτωση παραβίασής τους κατά τη χρήση υλικού που περιέχεται σε αυτούς. Σε καμία περίπτωση, η ύπαρξη συνδέσμων δεν συνεπάγεται την ανάληψη ευθύνης της εταιρίας για τυχόν κακή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στους προαναφερόμενους δικτυακούς τόπους.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Με την παρούσα πολιτική της η Β ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (εφεξής η «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»), η οποία εδρεύει στην οδό ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 68, Ν. Φιλαδέλφεια, δεσμεύεται να παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», όπως ορίζουν ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016 και η εθνική νομοθεσία Ν. 4624/2019, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία αυτή συλλέγει όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον  διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») και τις τυχόν κινητές εφαρμογές της (εφεξής τα «Apps»).

Συγκεκριμένα, η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρέχει ενημέρωση σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του παρόντος (στο εξής «Διαδικτυακός Τόπος») τον σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων, τον τρόπο διαχείρισης αυτών, καθώς και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ΕΕ 2016/679, τον Ν. 4624/2019, καθώς και τις ισχύουσες Κανονιστικές Πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική συμπληρώνεται κι αποτελεί ενιαίο σύνολο με όσες πολιτικές ισχύουν, όπως αυτές προσαρμόζονται στις επιμέρους σχέσεις μας μαζί σας.

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες μπορούν να ταυτοποιήσουν το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, δηλ. προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς και άλλα φυσικά πρόσωπα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε, το είδος της συνεργασίας μας ή της σχέσης που μας συνδέει με εσάς, συμπεριλαμβανομένων των μεταξύ μας επικοινωνιών και μέσα στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων της Εταιρείας.

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες δεδομένων:

α) Όταν συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή αποστέλλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-antonopoulos.gr και καταχωρείτε δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική ή/και ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας (προαιρετικό).

(β) Πληροφορίες δραστηριότητας στο Διαδίκτυο και στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας. Με σκοπό να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία του Διαδικτυακού Τόπου, συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας, και όποιους όρους αναζήτησης επιλέξατε.  Ειδικότερα, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς και συγκεκριμένα τις πληροφορίες που παρέχετε στο Διαδικτυακό Τόπο χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που διατίθενται στο Διαδικτυακό Τόπο ή τυχόν σε συνδεόμενες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων του χρόνου, της συχνότητας και του τρόπου της χρήσης των υπηρεσιών)όταν χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό μας Τόπο οι οποίες περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP και άλλα αναγνωριστικά ταυτότητας στο διαδίκτυο (στο βαθμό που αυτά αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα) όπως το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.

Με την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό τόπο, ο διακομιστής («server») καταγράφει σε ειδικό αρχείο (log file) τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμη και αν δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε βάσει αυτού. Τα αρχεία καταγραφής μας βοηθούν να καταγράψουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και άλλες πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και ώρα επίσκεψής σας στον Διαδικτυακό Τόπο, η γεωγραφική σας θέση, το είδος και η έκδοση του πλοηγού σας, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής του, τη διάρκεια της επίσκεψής σας, τις σελίδες που επισκεφτήκατε και τους διαδρόμους πλοήγησης στον  Διαδικτυακό Τόπο ή σε τυχόν συνδεόμενες εφαρμογές.

Επίσης κατά την πλοήγησή σας στον Διαδικτυακό Τόπο συλλέγουμε δεδομένα μέσω cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα και το είδος των σελίδων που πλοηγείται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί ο Διαδικτυακός Τόπος διαβάστε την ξεχωριστή Πολιτική των Cookies.

Τα παραπάνω δεδομένα αποθηκεύονται σε shared hosting server της Streamup για εξήντα (60) ημέρες προκειμένου να διαφυλάξουμε την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες, οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων δεδομένων και τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου. Περισσότερες πληροφορίες για τις πιστοποιήσεις του παρόχου web hosting διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο https://streamup.gr/privacy-policy.php. Κατά την περίοδο των εξήντα (60) ημερών, πρόσβαση στα αρχεία έχει μόνο ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής του διακομιστή (server) και στη συνέχεια τα αρχεία διαγράφονται αυτόματα.

Οι Ρυθμίσεις Απορρήτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσουν τη δημοσίευση των στοιχείων του χρήστη στον Διαδικτυακό Τόπο ή σε τυχόν συνδεόμενες εφαρμογές, και μπορούν να προσαρμοστούν χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις απορρήτου στον  Διαδικτυακό Τόπο ή σε τυχόν συνδεόμενες εφαρμογές. Εάν υποβάλλει ο χρήστης προσωπικά στοιχεία για δημοσίευση στον Διαδικτυακό Τόπο ή σε τυχόν συνδεόμενες εφαρμογές, θα δημοσιεύονται και θα γίνεται χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με την άδεια που παρέχει ο χρήστης. Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν θα διαθέσει τα προσωπικά του στοιχεία σε κανένα τρίτο μέρος για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης του ιδίου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους.

(γ) τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε, ή συνδέονται με, οποιαδήποτε επικοινωνία που προωθείτε στον Διαδικτυακό Τόπο, ή την οποία προωθείτε μέσω του Διαδικτυακό Τόπο ή μέσω τυχόν συνδεόμενων εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της επικοινωνίας και των μεταδεδομένων που συνδέονται με αυτή την επικοινωνία). Οι συνομιλίες και τα δεδομένα της επικοινωνίας δε μεταφέρονται σε κανέναν τρίτο.

(δ) κάθε άλλη προσωπική πληροφορία που επιλέγετε να αποστείλετε στον Διαδικτυακό Τόπο, και προτού αποκαλύψετε προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου στον Διαδικτυακό Τόπο, πρέπει προηγουμένως να έχετε λάβει τη συναίνεση του προσώπου αυτού τόσο για την αποκάλυψη όσο και για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

ε) Κατά την οικειοθελή εγγραφή σας στο newsletter, συμπληρώνετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο ειδικό πεδίο του Διαδικτυακού Τόπου προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τα νέα, προγράμματα και δράσεις, τις εκδηλώσεις και εν γένει τις μη κερδοσκοπικές δράσεις της Εταιρείας. Το newsletter αποστέλλεται μέσω της πλατφόρμας «Mailchimp», η οποία εγγυάται την προστασία των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και των λοιπών προσωπικών δεδομένων.

στ) Φωτογραφίες και βίντεο, δεδομένα εικόνας ή εγγραφές βίντεο που δημιουργούνται σε σχέση με τις δράσεις μας.

ζ) Πληροφορίες για την διεκπαιρέωση των παραγγελιών. Οι προσωπικές πληροφορίες που οι ίδιοι μας παρέχετε και είναι αναγκαίες έτσι ώστε να επεξεργαστούμε και να διεκπαιρεώσουμε τις παραγγελίες σας είναι: Όνομα, διεύθυνση παράδοσης και χρέωσης, E-mail διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου για την επιβεβαίωση της παραγγελίας και παράδοσης.

4. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • με τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Ο Διαδικτυακός Τόπος δύναται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα για :

(α) τη διαχείριση του Διαδικτυακού Τόπου και των τυχόν συνδεόμενων εφαρμογών και δραστηριοτήτων

(β) να εξατομικευτεί για τον χρήστη ο Διαδικτυακός Τόπος  και οι τυχόν συνδεόμενες εφαρμογές

(γ) να ενεργοποιηθεί για τον χρήστη η δυνατότητα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ή τυχόν συνδεόμενων εφαρμογών

(δ) να αποστέλλονται στο χρήστη ειδοποιήσεις τις οποίες έχει ειδικά ζητήσει να λαμβάνει

(ε) να αποστέλλονται στο χρήστη ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφ’ όσον το έχει επιλέξει (μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να  ενημερώσει τον Διαδικτυακό Τόπο πως δεν επιθυμεί να είναι πλέον συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο)

(στ) να επαληθεύεται η συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή τυχόν συνδεόμενων εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου προσωπικών μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου  ή της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων τυχόν συνδεόμενων εφαρμογών).

 • για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος.
 • για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας

5. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

 • για την ενημέρωσή σας για τις δράσεις της εταιρίας,
 • για την ενημέρωσή σας για τα προϊόντα της εταιρίας,
 • για την ενημέρωση σας σχετικά με την πορία των παραγγελιών σας,
 • για την διεκπαιρέωση των παραγγελιών σας.

6. COOKIES

Ο Διαδικτυακός Τόπος και οι τυχόν συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούν cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Ζητείται από τον κάθε επισκέπτη/χρήστη να αποδεχθεί τη χρήση Cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, την πρώτη φορά που θα επισκεφθεί τον Διαδικτυακό Τόπο. Χρησιμοποιώντας τον Διαδικτυακό Τόπο, και αποδεχόμενος αυτή την Πολιτική, ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται τη χρήση από μέρους του Διαδικτυακού Τόπου των Cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί ο Διαδικτυακός Τόπος διαβάστε την ξεχωριστή Πολιτική των Cookies.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Ο Διαδικτυακός Τόπος θα λάβει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών. Η πρόσβαση θα είναι επιτρεπτή στο εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο για αυτό τον σκοπό προσωπικό.

Ο Διαδικτυακός Τόπος  αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές (προστατευόμενους από κωδικούς και τείχη προστασίας [firewall]).Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια δεν δύναται ο Διαδικτυακός Τόπος να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να τηρεί απόρρητο τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στον Διαδικτυακός Τόπο ή σε τυχόν συνδεόμενες εφαρμογές. Δεν θα σας ζητηθεί ποτέ από τον Διαδικτυακό Τόπο να γνωστοποιηθεί ο κωδικός αυτός (εκτός από την περίπτωση που θα συνδεθεί ο χρήστης στον Διαδικτυακό Τόπο ή σε τυχόν συνδεόμενες εφαρμογές).

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας των πληροφοριών και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρούνται προστατευμένα. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συστήματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, τείχη προστασίας και τεχνολογίες κρυπτογράφησης δεδομένων. Ωστόσο, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής. Σε περίπτωση που έχετε ενδείξεις ότι η επικοινωνία σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα στη διεύθυνση info@e-antonopoulos.gr.

Όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, ο Διαδικτυακός Τόπος φιλοξενείται στην εταιρεία Streamup LTD. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλα τα Δεδομένα που παρέχετε, του ονόματος και της διεύθυνσης σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να τροποποιηθούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) της Εταιρείας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

8. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Ενότητα καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης προσωπικών δεδομένων, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να εξασφαλίσουν πως συμμορφώνεται ο Διαδικτυακός Τόπος με τις νομικές του υποχρεώσεις αναφορικά με τη διατήρηση και τη διαγραφή προσωπικών πληροφοριών. Οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργάζεται ο Διαδικτυακός Τόπος για οποιονδήποτε λόγο ή για οποιουσδήποτε λόγους δε θα διατηρηθούν για περισσότερο χρόνο από αυτόν ο οποίος απαιτείται για αυτόν τον σκοπό ή αυτούς τους σκοπούς.

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο είτε για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα παρέχετε είτε σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδεχομένως για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που σχετίζεται με τον σκοπό, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή για την υπεράσπιση των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας. Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό. Για τον σκοπό αυτό θα συνταχθεί πρωτόκολλο καταστροφής.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρούσας Ενότητας, ο Διαδικτυακός Τόπος διατηρεί έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών εγγράφων) που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα:

(α) στο βαθμό που αυτό απαιτείται από το νόμο

(β) Εάν κρίνουν οι αρμόδιοι του Διαδικτυακού Τόπου πως τα έγγραφα αυτά είναι σχετικά με οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ενδεχόμενες νομικές/δικαστικές διαδικασίες

(γ) Για να εδραιώσει, ασκήσει ή προστατεύσει τα νόμιμά του δικαιώματα

9. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο Διαδικτυακός Τόπος μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του, συμπεριλαμβανομένων του χρονικού ορίου των 5 (πέντε) ετών που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου, τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή/και δημοσιεύει ο χρήστης.

10. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Η παραχώρηση των Δεδομένων στην Εταιρεία μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική. Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα. Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στον Δικτυακό Τόπο, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα Δεδομένα, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για την Εταιρεία η εκπλήρωση της παροχής υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στον Διαδικτυακό Τόπο της.

Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην Εταιρία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής Δεδομένων, αφού η παραχώρησή τους χρησιμεύει αποκλειστικά στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ/ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Διαδικτυακός Τόπος δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, στέλνοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον Διαδικτυακό Τόπο.

Δικαιώματα Χρήστη/ Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

 • Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

 • Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.

 • Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ:

Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Πρέπει τότε να το πράξουμε αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε νόμιμο επιτακτικό λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

12. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΗ/ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-antonopoulos.gr με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Έλεγχος ταυτοπροσωπίας

Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.

13. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

Απαντάμε στα Αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημά σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Tυχόν διαφορά προκύψει από ή σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας υπάγεται προς επίλυση στα αρμόδια Δικαστήρια του Πειραιά.

15. ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΤΕ ΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

16. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, ενδέχεται να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτα μέρη, όπως:

 • Τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως νομικούς και άλλους συμβούλους παρόχους υπηρεσιών ασφαλείας και διαχείρισης των εγκαταστάσεων και άλλα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
 • Δημόσιες και δικαστικές αρχές: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δημόσιες και δικαστικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των δικαστηρίων, των ρυθμιστικών, φορολογικών και εισαγγελικών αρχών).

Ο Διαδικτυακός Τόπος δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου σε κανένα τρίτο φορέα

Ο Διαδικτυακός Τόπος δύναται να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών:

(α) στο βαθμό που είναι υποχρεωμένος από το νόμο

(β) σε σύνδεση με υφιστάμενη ή ενδεχόμενη νομική διαδικασία

(γ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εύλογα πιστεύει ότι μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο ή σε άλλη αρμόδια αρχή για την αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών, όταν είναι ευλόγως αναγκαίο.

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική, ο Διαδικτυακός Τόπος δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών σε τρίτα μέρη.

17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του site και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι παρόντες όροι χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και τυχόν συνδεόμενες εφαρμογές του Διαδικτυακού Τόπου, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο και τις υπηρεσίες αυτού τεκμαίρεται πως έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς..

Ο Διαδικτυακός Τόπος δύναται να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στον ιστότοπο ή σε τυχόν συνδεόμενες εφαρμογές.

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Ο Διαδικτυακός Τόπος δύναται να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή (είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων του Διαδικτυακού Τόπου ή τυχόν συνδεόμενων εφαρμογών).

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου.