Τιμή Χρυσού ανά Κιλό Σήμερα – Live

Δείτε live μέσα από τους παρακάτω πίνακες πώς διαμορφώνεται η τιμή για τον τιμη χρυσου ανα κιλο σημερα live
Χρυσό τώρα ανά γραμμάριο (gr).. Κάντε Refresh στη σελίδα για να ανανεώσετε τους πίνακες και να δείτε την
σημερινή
τιμή για το Χρυσό την εκάστοτε χρονική στιγμή, .

Όπως όλα τα εμπορεύματα, έτσι και η τιμή χρυσού προσδιορίζεται από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Όμως, σε αντίθεση με τα άλλα εμπορεύματα, οι μεταβολές στις τιμές χρυσού καθορίζονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την αποθήκευση και τη διάθεση των προϊόντων σε χρυσό στην αγορά, παρά από την κατανάλωσή τους. Δεδομένων των τεράστιων ποσοτήτων χρυσού που έχουν ήδη εξορυχτεί και αποθηκευτεί -συγκριτικά με την ετήσια παραγωγή, η τιμή για το χρυσό επηρεάζεται κατά πρώτο λόγο από τις μεταβολές των διαθέσιμων ποσοτήτων του (ζήτηση), και κατά δεύτερο από τις μεταβολές στην ετήσια παραγωγή (προσφορά).Σύμφωνα με στοιχεία του World Gold Council, η ετήσια εξόρυξη χρυσού τα τελευταία χρόνια αγγίζει τους 2.500 τόνους. Απ’ αυτούς, περίπου 2.000 τόνοι διατίθενται στην αγορά κοσμημάτων και βιομηχανικών/οδοντοτεχνικών προϊόντων, και οι υπόλοιποι 500 επενδύονται μέσω μικρών και μεγάλων ιδρυμάτων αγοραπωλησίας χρυσού.

 

Δείτε την Τιμή Χρυσού Τώρα σε Ευρώ (EUR) & ανά Κιλό


Live Τιμη Χρυσος Τωρα σε Ευρω (EUR) & ανα Κιλο

 

Δείτε την Τιμή Χρυσού Τώρα σε Ευρώ (EUR) & ανά Ουγγιά (OZ)


Live τιμες χρυσου σημερα σε ευρω ανα ουγγια